Matemātika Jūrmalā

Galileo Galilejs reiz teica: "Matemātika ir visu zinātņu atslēga un durvis".

Matemātikas stundās mēs izmantojam autora metodiku. Nodarbībās bērni apgūst skaitļus, skaitļu sastādīšanu un skaitīšanu mutiski līdz 10 bez pirkstu palīdzības.

Kad bērns ir apguvis skaitļus, tos var izmantot praksē, lai risinātu piemērus līdz 10, kā arī strādātu ar piemēriem, kas saistīti ar decimālpunkta šķērsošanu.

Pateicoties mūsu autora metodoloģijai, jūsu bērns saņem intensīvu apmācību un redzamus rezultātus ļoti īsā laikā.

Papildus skaitīšanai mēs kopā trenējam rokas un apgūstam "Skaitļu kaligrāfiju".

Bērnudārza matemātikas nodarbībās mēs iepazīstinām bērnus ar matemātikas pamatiem, attīstām loģisko domāšanu, palīdzam apgūt skaitlisko (uz priekšu un atpakaļ) un kārtas skaitīšanu.

Mācoties matemātiku, bērns apgūst arī:

-    kāds ir skaitļu sastāvs;
-    kādas sakarības pastāv starp skaitļiem;
-    kādas matemātiskās zīmes tiek izmantotas;
-    kā risināt aritmētiskas un loģiskas problēmas.

Svarīgs uzdevums ir matemātisko pamatideju attīstīšana un gatavība apgūt matemātiku:

1)    Spēja sastādīt uzdevuma nosacījumus un atrisināt to.
2)    Saskaitīt un atņemt līdz 10 (rakstiski un mutiski).
3)    Risināt piemērus ar lodziņiem (vienkārši vienādojumi).
4)    Prasmes rakstīt skaitļus saskaņā ar kaligrāfijas normām.
5)    Priekšmetu skaitīšana uz priekšu un atpakaļ no noteikta skaita (0-10).
6)    Izpratne par skaitļu rindu: kurš skaitlis ir pirms un pēc tā.
7)    Zināšanas par skaitļiem no 0 līdz 10 un to sastāvu (kuri divi skaitļi veido izvēlēto skaitli).
8)    Zināšanas par matemātiskajām zīmēm +, -, = un prasme tās lietot.
9)    Spēja saistīt skaitli ar objektu skaitu.
10)    Kādā secībā veidot aprēķinu prasmes, lai risinātu piemērus prātā.

Dienu pēc dienas jūsu bērns veiks patstāvīgus "atklājumus" un aktīvi piedalīsies mācību procesā, kamēr mūsu talantīgie skolotāji radīs apstākļus jūsu bērna daudzpusīgai attīstībai un personīgām uzvarām.

Apgūstot matemātikas pamatus, jūsu bērns varēs ērti un droši dzīvot mūsdienu skaitļu un aritmētikas pasaulē, sniedzot viņam kontroles sajūtu. Matemātika attīsta arī citas mūsdienās pieprasītas prasmes un iemaņas, piemēram, eksaktās zinātnes: fiziku, ķīmiju, elektroniku.