Angļu valoda bērnudārzā Jūrmalā

Mūsdienu pasaulē angļu valoda jau sen ir ieguvusi vadošās pozīcijas un tiek atzīta par vienu no visplašāk izmantotajām valodām. Daudzās pasaules valstīs vietējie iedzīvotāji runā angliski, tāpēc angļu valodas zināšanas ir veids, kā justies pārliecināti dažādās pasaules daļās.

Bērniem svešas valodas apguve nav problēma, ar regulārām nodarbībām bērns prot apgūt un runāt 2, 3 valodās. Eksperti iesaka pēc iespējas agrāk sākt mācīt otro valodu, mēs piedāvājam nodarbības bērniem no 3 gadu vecuma.

Šajā vecumā bērns jau ar pārliecību izrunā skaņas un vārdus, kas viņam nepieciešami ikdienas dzīvē, un ir gatavs paplašināt savu sarunvalodas krājumu ar svešvārdiem. Tajā pašā laikā mazulim ir daudz vieglāk pareizi uzstādīt savu artikulācijas aparātu pareizai izrunai un pēc iespējas labāk uztvert svešvalodas kultūru.
Mūsu pasniedzējiem ir darba pieredze un atbilstoša specializācija darbam ar maziem bērniem, tāpēc apmācības notiek ļoti ērtā atmosfērā. Nodarbības notiek rotaļīgi – bērni mācās dzejoļus, dziesmas, mēles mežģus, skaitāmpantiņus. Nemanāmi  visiem procesa dalībniekiem, spēles palīdz izveidot stabilu vārdu krājuma bāzi. Jaunie mācekļi ļoti ātri sāk uztvert angļu valodu un aktīvi iesaistās interesantās aktivitātēs, kuru mērķis ir attīstīt sarunvalodas potenciālu. Spēles laikā vai uzdevumu izpildes laikā tiek iemācīti jauni vārdi, kas motivē un mudina mazuli apgūt jaunas zināšanas.

Mūsu nodarbības:
• Bērns ir pilnībā iegrimis valodas vidē (komunikatīvā metode)
• Iegūst pamata valodas prasmes, pamata vārdu krājumu, fonētiku un gramatiku
• Paplašina komunikācijas spējas un komunikācijas prasmes

Rezultātā mazulis iemācīsies uztvert svešrunu uz dzirdi, pats runās, lasīs un vizuāli uztvers angļu burtu un vārdu nozīmi.

Sadalījums grupās notiek pēc pirmās nodarbības apmeklējuma, atkarībā no vecuma un valodas zināšanu līmeņa. Katram bērnam tiek izvēlēta viņam piemērota programma, kuras mērķis ir vislabākais rezultāts un ērts mācību process.

Mēs gaidām jūs un jūsu bērnu angļu valodas stundās. Ļaujiet valodas prasmju pilnveidošanai sākties vieglā, siltā gaisotnē ar zinošu skolotāju atbalstu.