Latviešu valoda bērnudārzā Jūrmalā

Latviešu valoda ir obligāta apmācībai visās valsts izglītības iestādēs, sākot no bērnudārza. Bet, ja pirms tam ģimenē tika izmantota tikai krievu valoda, tad jaunas valodas ieviešana būtu jāveic pēc iespējas raitāk. Mācīties svešvalodu bērnam pat pirmsskolas vecumā nav grūts uzdevums, galvenais ir ievērot dažus svarīgus noteikumus: nodarbību regularitāti un piemērotu pieeju temperamenta un vecuma ziņā.

Sākot iepazīstināt mazuli ar jauno valodu, ir svarīgi pareizi un skaidri formulēt uzdevumus un mērķus, izvēlēties pareizo apmācības programmu un, protams, iegūt praktiskas mācīšanas prasmes. Mūsu skolotājiem ir kvalifikācijas sertifikāti un liela pieredze darbā ar maziem bērniem, tāpēc nodarbības klubā ir vieglas un jautras. Bez spiediena, bez stresa, bērna ierastajā runā tiek ieviestas jaunas skaņas, burti un vārdi, latviešu valodas apguve pārvēršas aizraujošā ceļojumā.

Programmas ir spēles mācīšanās forma - dzejoļu, dziesmu, mēles mežģu, skaitāmpantiņu apgūšana, veidojot stabilu vārdu krājumu. Mūsu skolotāji bērnam pieejamā formā iepazīstina ar jauno valodu un iegremdē tās atmosfērā. Svarīgs moments ir ne tikai iegaumēt piedāvātos burtus un vārdus, bet arī izprast intonācijas, valodas un noformējuma specifiku.

Nodarbībās tiek ņemta vērā bērnu mīlestība pret skaņu atdarinošiem un skaņu vizualizējošiem vārdiem, un, pamatojoties uz šo vecuma īpašību, bērniem tiek iedvesmota svešvalodas garša, viņi apgūst valodas raksturu un labprāt savas zināšanas pielieto praksē. Mēs izmantojam mazulim saprotamas saziņas metodes - pasakas, spēles pasaku valstī, pazīstamus motīvus un varoņus, kas kalpo kā efektīvs līdzeklis pozitīvas motivācijas veidošanai latviešu valodas apguvē. Mazie studenti iepazīst un apgūst latviešu valodu caur attēliem, krāsām, skaņām, izmantojot spēles tehniku.

Klasē tiek pētīts:
• Vārdnīca
• Fonētika
• Gramatika

Latviešu valodas zināšanas, kuras jūsu bērns saņems Umka bērnudārzā, būs pirmais solis ceļā uz padziļinātu latviešu valodas apguvi un pārzināšanu.

Mēs ar prieku aicinām jūs uz ekskursiju. Mēs esam pārliecināti, ka jūsu mazulim tas patiks un nākotnē agrā bērnībā iegūtā zināšanu bāze būs pamats veiksmīgām svešvalodu un valodu zināšanām.