Daba un dzīvnieki Jūrmalā

Cilvēks ir dabas daļa, un ir labi, ja to zina arī mazie cilvēki, mūsu bērni. Nodarbībās par dabas vidi mēs tuvāk aplūkosim mūsu pasauli:

-    - Kādi koki aug mums apkārt?
-    - Kādi dzīvnieki dzīvo mums apkārt?
-    - Kā mēs varam saudzēt dabu?
-    - Kā mēs varam priecāties par pasauli mums apkārt?

Pirmsskolas vecuma bērniem ir raksturīga zinātkāre. Tas ir laiks, kad gribas apgūt jaunas lietas, taču nevis garlaicīgajā skolas klases atmosfērā pie rakstāmgalda, bet gan ar reālu pieredzi. Glāstīt kaķēna kažoku vai koka mizu, sajūtiet meža smaržu, aplūkojiet košu un interesantu attēlu virkni.

Daba ap mums ir vienots dzīvs organisms, un mēs, cilvēki, esam tā neatņemama sastāvdaļa. Ir svarīgi jau agrā bērnībā iemācīties saudzīgi un uzmanīgi izturēties pret dabu.

Nodarbības ir veidotas tā, lai bērni būtu ieinteresēti un paši iesaistītos mācību procesā. Rotaļīgais darbības veids ļauj viņiem mazāk nogurt un vieglāk apgūt jaunas lietas.

Papildus dzīvnieku un augu iepazīšanai skolotājs bērniem māca, kā par tiem rūpēties, kā tos kopt un kā ņemt atbildību par tiem. Sākot jau no mazotnes ieaudzināt mīlestību pret dzīvniekiem, mēs veicinām bērnos pareizu attieksmi pret dzīvām radībām, provocējam noraidošu attieksmi pret cietsirdību, attīstām taisnīguma izjūtu un humānu attieksmi pret dzīvniekiem.

Tas, kas sākas kā mīlestība un rūpes par augiem un dzīvniekiem, galu galā pāraug humānā attieksmē pret cilvēkiem. Ar cieņpilnu attieksmi pret dzīvniekiem un augiem izpaužas morāle, kas ir tik svarīga visas cilvēces attīstībai.

Sistemātiska saskarsme ar dabu paplašina bērnu redzesloku, sniedz viņiem izpratni par pasauli un pozitīvi ietekmē viņu intelektuālo attīstību.

Svarīgi ir arī tas, ka daba visos laikos ir iedvesmojusi cilvēkus darīt jaunas lietas, radīt mākslu vai tehnoloģijas.. Bērni, iedvesmojoties no dzīvnieku un augu izpētes, savas sajūtas un domas pauž radošā darbā (piemēram, zīmēšanas nodarbībās) vai jaunās spēlēs: dzīvnieki, zoodārzs, saimniecība un daudz kas cits.

Pateicoties tam, ka mūsu dārzs atrodas Jūrmalā, mēs piedāvājam bērniem pastaigas dabā, kur viņi var vērot daudzas parādības dzīvajā dabā. Tās ir vāveres, kas lēkā pa zariem, putnu čivināšana, priežu šūpošanās vējā, ūdens tecējums upē un Jūrmalas pludmalē ik pa laikam viļņojošās krastu bangas.

Apvienojot teorētiskās zināšanas, interesantus faktus un praktisku apkārtējās pasaules izzināšanu, jūsu bērni kļūs gudrāki, laipnāki un laimīgāki. Galu galā daba ir daļa no cilvēka, un cilvēks ir daļa no dabas.