Attīstošās nodarbības divvalodu Jūrmalā

Mūsdienās daudzām ģimenēm ir divas saziņas valodas. Tāpat daudzi vecāki vēlas, lai viņu bērns pēc iespējas agrāk iemācītos svešvalodu un nākotnē būtu brīvāks savās iespējās. Tomēr pieaugušie, pat tie, kas pārvalda vairākas valodas, ne vienmēr spēj pareizi ievest svešvalodu bērna vārdu krājumā. Pareizai valodas apguvei nodarbībām jābūt regulārām, izrunas prasmēm un pieaugušo gramatikai ir jābūt ideālai, un pieejai bērnam jābūt pedagoģiskai. Jums jāatzīst, ka ne katrs vecāks var izpildīt šos kritērijus ikdienas aktivitāšu laikā.

Pēc mūsu mācekļu vecāku pieprasījuma mēs izstrādājām bilingvālās attīstības nodarbību programmu. Programmas veids ir saprotamākā un aizraujošākā saziņas metode - spēle. Viss mācību process notiek rotaļīgā veidā, kur katrs uzdevums ilgst 2–3 minūtes. Vingrinājumu raksturs ir atšķirīgs - mierīgos intelektuālos uzdevumus aizstāj ar aktīviem vingrinājumiem, ir pārtraukumi un pauzes vingrošanai.
Uzdevumi, vingrinājumi un komunikācija ar skolotāju notiek divās valodās: krievu un latviešu. Skolotājs pakāpeniski iepazīstina bērnu  ar otro valodu, izmantojot mācību priekšmetu nosaukumus, aprakstot aktivitātes un dodot uzdevumus latviešu valodā. Bērni strādā ar dažādiem mācību materiāliem - audio un vizuāliem, iegūstot holistisku valodas skatījumu.

No pieredzes mēs zinām, ka otrās valodas iemācīšanās pat bērniem ir vienkārša un jautra, bērni visu informāciju ātri absorbē un izbauda praksē.

Bilingvālo attīstības klašu programmā ietilpst:
• emocionālā, intelektuālā, maņu attīstība
• runas un dzirdes attīstība
• rakstīšanas apmācība
• darbs ar koordināciju, lielo un smalko motoriku
• matemātiskie vingrinājumi
• mākslas terapijas elementi

Nodarbību temps, krievu un latviešu valodu lietošanas attiecība tiek koriģēta atkarībā no mācekļu iespējām. Bez spiediena un saprotamā veidā mūsu skolotāji bērna ikdienas dzīvē ievieš jaunu valodu.
Agrā bērnībā dotā otrās valodas zināšanu atvieglos šīs valodas apguvi bērnudārzā un skolā, kā arī dos iespēju komunicēt ar daudziem cilvēkiem, paplašinot redzesloku.

Aicinām uz nodarbībām bērnus no 2 gadu vecuma. Kopīgi atklāsim savam bērnam jaunu iespēju pasauli!