Logopēds bērnudārzā Jūrmalā

Bērns nepiedzimst ar izveidotu runu. Pakāpeniski, soli pa solim, viņš mācās pareizi un skaidri izrunāt skaņas, savienot vārdus, veidot teikumus un skaidri un konsekventi izteikties. Diemžēl dažkārt runas attīstība notiek pārāk vēlu vai ar īpašām grūtībām.  Šādā gadījumā var palīdzēt logopēds - speciālists, kas novērš runas traucējumus.

Visauglīgākais periods runas traucējumu pārvarēšanai ir pirmsskolas vecums. Svarīgi to nepalaist garām un laikus vērsties pie speciālista! Atcerieties, ka, bērnam kļūstot vecākam, ieradums runāt nepareizi kļūst noturīgāks un mazāk pakļaujas korekcijai.

Pareiza, skaista un sakarīga runa ir būtiska, lai jūsu bērns gūtu panākumus skolā. Tā arī atvieglo saziņu ar vienaudžiem, palīdz uzstāties un sniedz vispārēju pārliecības sajūtu. Tas ir īpaši svarīgi augošam bērnam.
Tāpēc ir labi sākt vingrināt runas attīstību jau agrīnā vecumā.

Pretēji izplatītajam uzskatam, logopēds ne tikai "ieliek" skaņu. Galu galā mūsu runa ir ne tikai skaņu izrunāšana (spēja pareizi izrunāt dzimtās valodas skaņas), bet arī:

-    vārdu krājums;
-    fonemātiskā uztvere (spēja uztvert un atšķirt skaņas pēc dzirdes);
-    gramatiskā uzbūve (prasme veidot jaunus vārdus, savienot vārdus teikumā, pareizi lietot vārdu galotnes utt.);
-    sakarīga runa (prasme saskanīgi runāt, sacerēt stāstus, pamatojoties uz attēliem, savu pieredzi, un, visbeidzot, sacerēt pasakas un fantazēt).

Logopēda darbā ietilpst arī darbs pie bērnu uzmanības, vizuālās un dzirdes uztveres (atpazīšanas un atšķiršanas), atmiņas un domāšanas attīstīšanas. Tas ir nepieciešams pamats visu runas aspektu attīstībai.

Mūsu bērnudārzā mācību procesā tiek izmantotas gan klasiskās mācību metodes, gan inovatīvas mācību metodes. Mācības notiek gan grupās, gan individuāli atkarībā no bērna vajadzībām.

Galvenie koriģējošās mācīšanas ar logopēdu mērķi ir šādi:

-    pareizas izrunas veidošana (elpošanas un prozodijas attīstība, artikulācijas prasmes, zilbju struktūra, fonemātiskā dzirde un uztvere);
-    valodas leksikas un gramatikas līdzekļu praktiska apguve;
-    sagatavošanās rakstpratības apguvei, rakstpratības elementu apguve;
-    sakarīgas runas prasmju attīstīšana.

Nodarbības palīdzēs jūsu bērnam arī:

-    paaugstināt viņa koncentrēšanās spējas;
-    uzlabot kustību koordināciju un precizitāti;
-    izrādīt patstāvīgu interesi par jauno materiālu;
-    attīstīt loģisko domāšanu un visus prāta procesus.