Apakšiedaļas
Apakšiedaļas

Ankudinova Viktorija

Viktorija
Ankudinova Viktorija
Pasniedzēji
27. jūnijs
Jūrmala
Specialitāte
Bērnu mini dārzs
Vairāk nekā 5 gadus strādāju ar bērniem. Darbā, pirmkārt, ir svarīga bērnu drošība, labvēlīgu apstākļu veidošana un uzturēšana, ērta vide bērniem. Bērni attīstās, kad jūtas labi un ir pārliecināti par savām spējām. Es uzskatu, ka ir svarīgi izglītot bērnus, pamatojoties uz vecumam raksturīgām attīstības iezīmēm, palielināt vārdu krājumu, mācīt mīlestību pret apkārtējo pasauli, cieņu pret citu cilvēku brīvību un tiesībām. Bērnu garīgās un fiziskās veselības stiprināšana. Ņemt vērā bērna intereses, atbalstīt un palīdzēt attīstīties tālāk.
Dati par kvalifikācijas celšanu un (vai) profesionālu pārkvalifikāciju
  • «Psihologs»