Apakšiedaļas
Apakšiedaļas

Fotina Maria

Maria
Fotina Maria
Pasniedzēji
09. septembris
Jūrmala
Specialitāte
Bērnu mini dārzs
Pirmsskolas vecumā galvenā darbība ir spēle. Mūsu uzdevums ir radīt apstākļus bērnu rotaļu aktivitāšu attīstībai. Spēlēšanas prasmju veidošana, kultūras spēles formu attīstība. Vispusīga izglītība un bērnu harmoniska attīstība spēlē.  Patstāvīguma, iniciatīvas, radošuma attīstība, labvēlīgas attieksmes veidošana pret vienaudžiem, prasme vienoties, mijiedarboties, patstāvīgi atrisināt konfliktsituācijas. Par spēļu lomu mācību un audzināšanas darbībā vēlos atzīmēt, ka spēlēt ar bērniem vajag patiesi, godīgi, ar izglītojošu un audzinošu efektu. Bērniem vajadzētu justies, ka audzinātājs ir kopā ar viņiem, spēlējoties, iegulda viņu dvēselēs savas sirds daļiņas, ieaudzina viņos tādas īpašības kā līdzjūtība, maigums, laipnība, godīgums, precizitāte, mīlestība pret vecākiem, pret darbu, un tiekšanos sasniegt izvirzīto mērķi. Mēs arī vēlamies, lai mūsu mācekļiem būtu: cieņa pret vidi, vēlme piedalīties augu un dzīvnieku aprūpē dzīvājā stūrītī (mūsu laukumā). Mēs cenšamies uzturēt tīrību un kārtību grupā, lai būtu mājīgi un skaisti.
Dati par kvalifikācijas celšanu un (vai) profesionālu pārkvalifikāciju
  • «Psihologs»